logo cosmetici biologici

Naturlig makeup

Våra produkter certifierade av den italienska organisationen CCPB srl. som är en akrediterad certifierare för NATRUE i Ialien. Vilket innebär att de produkter som certifieras av CCPB srl. måste upprätthålla identiska krav som de NATRUE ställer vid certifiering. CCPB srl. upprätthåller strikta krav på kvalitet och tillförlitlighet på produkterna som de certifierar och kontrollerar hela vår produktionskedja.
www.ccpb.it.

logo nikel tested

Nickel-testat

Nickel kan orsaka allergiska reaktioner. Därför är alla våra produkter nickeltestade och fria från nickel. Alla produkter har därför symbolen “Nickel Tested” på sig.

Enligt EU-direktiv nr. 1223/2009 får inga kosmetiska produkter producerade i Europa innehålla nickel sedan 2009 och vi testar därför våra produkter enligt metoden En 1811. Testerna sker under en veckas tid för att mäta nickelutsläpp genom atomabsorptionsspektroskopi.

logo vegan ok

VeganOK

För att få använda sigillet från VeganOK så genomförs först en etisk granskning av företaget och produkterna innan en certifiering. Produkternas ingredienslistor granskas sedan för att säkerställa veganskt ursprung. Som sista steg förbinder sig det certifierade företaget att upprätthålla detta.

Certifieringen garanterar även att inga djurtester har utförts i något led i produktionskedjan, vare sig ingredienserna eller slutprodukten. Detta kriterie omfattar alla produkter i sortimentet, även de som inte specifikt är markerade med VeganOK certifieringen.

Etik- och Vetenskapskommittén från organisationen för italienska veganer, “Vegani Italiani Onlus” utför sedan periodiska granskningar för att se till att certifieringskriterierna upprätthålls.
www.veganok.com

logo-natrue-150

NATRUE

NATRUE fastställer sina kriterier för certifiering med en oberoende vetenskaplig kommité, som beslutar vilka ingredienser som accepteras. Det ställs även krav på mängd av naturliga ingredienser samt krav på ett minimum av behandlade ingredienser. Detta skapar maximalt naturliga produkter.

NATRUE anlitar godkända externa organisationer som genomför kontroller så att produkterna följer uppsatta kriterier genom att kontrollera både produkterna och tillverkningen på plats. Omcertifiering utförs vartannat år.

www.natrue.org